Rivets

 

Diamètre 4 / Longueur 8 : RIVET AVEUGLE TP 4X8 ALU/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 20 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X20 ALU/INOX
Diamètre 4 / Longueur 12 : RIVET AVEUGLE TP 4X12 ALU/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 25 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X25 ALU/INOX
Diamètre 3.2 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE TP 3.2X10 ALU/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X10 ALU/INOX